De laatste tips, tricks, updates & nieuws
Wat is de inlenersbeloning?
Stan Olde Wieverink

Stan Olde Wieverink

15 november 2018

Veel van je flexkrachten denken dat ze slechter beloond worden dan een collega met een vast contract. Dit is niet waar, want sinds 30 maart 2015 is het voor uitzenders verplicht om flexkrachten vanaf de eerste werkdag te belonen volgens de inlenersbeloning. De inlenersbeloning moet ‘gelijk werk, gelijk belonen’ realiseren. De inlenersbeloning is opgenomen in artikel 8 van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). Maar waaruit bestaat de inlenersbeloning? In deze blog vind je in het kort hoe de inlenersbeloning werkt.

Voor wie geldt de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt voor alle flexkrachten die werken op basis van een uitzendcontract.

Wat is de inlenersbeloning?

Om de inlenersbeloning goed toe te passen moet je kijken naar de cao en de bedrijfsregelingen (bijv. vergoedingen, bonussen of pauzeregelingen) van de inlener. Als je vervolgens kijkt naar het aantal cao’s in Nederland (ongeveer 1100), welke gemiddeld eens in de 3 jaar gewijzigd worden, wordt al snel duidelijk dat je over veel kennis van de cao’s moet beschikken en dat je regelmatig wijzigingen door zult moeten voeren.

Belangrijk is om goed in kaart te hebben op welke aspecten van de geldende cao je moet letten en met welke bedrijfsregelingen, van je inlener, je rekening moet houden:

– Het brutoloon conform de inlener-cao en de inschaling welke gebruikelijk is bij de inlener.

– ATV/ADV-dagen. Arbeidstijdverkorting ATV verschilt ten opzichte van de arbeidsduurverkorting ADV. De ATV is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. Bij ATV worden deze roostervrije dagen ingepland. ADV is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met ADV hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

– Toeslagen, zoals een ploegentoeslag en vergoedingen, zoals overwerk, verschoven uren en onregelmatige uren.

– Initiële loonsverhogingen. De initiële loonsverhogingen zijn bedoeld om de koopkracht op peil te houden. Valt je inlener onder een cao die een initiële loonsverhoging hanteert?
Of terwijl gaan de lonen van het vaste personeel van de inlener conform cao hoe dan ook omhoog in een bepaalde maand? Dan moeten deze loonsverhogingen ook onvoorwaardelijk doorgevoerd worden bij de flexkrachten die bij de inlener werken.

– Onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten.

– Periodieken. Dit zijn de periodieke salarisverhogingen binnen een salarisschaal, zoals bepaald bij de inlener. Krijgen de vaste medewerkers van de inlener één keer per jaar een salarisverhoging binnen een salarisschaal? Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw dienstjaar? Dan hebben de flexkrachten die bij die inlener werken hier ook recht op. Wel kunnen voorwaarden in de cao vastgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek.

Kan afgeweken worden van de inlenersbeloning?

Als je flexkrachten aan het werk heeft met een vast contract, zoals in fase C van de ABU cao, kan worden afgeweken van de inlenersbeloning. Uitzendkrachten en gedetacheerden met een vast contract (een fase C contract) ontvangen per 30 maart 2015 een vast loon. De flexkrachten nemen bij aanvang van het vast contract, het laatste salaris, die volgens de inlenersbeloning die in fase B geldt, mee naar fase C. Dit is het loon dat de werknemers in vaste dienst bij de inlener ook ontvangen. De flexkrachten worden met dat opgebouwde loon in het functie- en salarisgebouw van de ABU-cao geplaatst. Vervolgens gaan de flexkrachten elk jaar gewoon mee met de loonsverhogingen en periodieken uit de ABU cao.

Ook de flexkrachten die behoren tot een bepaalde specifieke groep blijven onder een speciaal door de ABU opgesteld loongebouw vallen. Deze specifieke groep bestaat uit flexkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, re-integratiedoelgroepers, werkzoekenden in het kader van de Participatiewet of uitzendkrachten die geen startkwalificatie hebben en een opleiding moeten volgen.

Valt je inlener niet onder een cao? Dan moet je de geldende bedrijfsregelingen van de inlener en de ABU of NBBU cao toepassen. Uiteraard mag je wel altijd positief afwijken van de inlenersbeloning.

Wordt er gecontroleerd op de toepassing van de inlenersbeloning?

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) controleert steekproefsgewijs of de uitzend cao’s worden nageleefd. Er worden namelijk regelmatig cao-overtredingen gemaakt. Ben je benieuwd naar de overtredingen die gemaakt worden? In een oudere blog hebben we de top 10 meest gemaakte cao-overtredingen al eens beschreven.

 

Wil je automatisch van de juiste toeslagen, ATV/ADV en onkostenvergoedingen toekennen?

Xplican kan je hierbij helpen

Stan Olde Wieverink

Over Stan Olde Wieverink

Elk bedrijf heeft verhalen te vertellen. Niet alleen verhalen over zichzelf, maar ook verhalen van klanten! Verhalen die niet alleen de doelgroep aanspreken, informeren, verrassen en beïnvloeden, maar verhalen die ook echt laten zien hoe het verschil gemaakt kan worden! Als online marketeer bij Akyla combineer ik dagelijks gave verhalen met creatieve marketing. Ik help professionals van uitzenders en payrollers om oplossingen te vinden voor specifieke problemen binnen de branche. Oplossingen die passen bij hun unieke identiteit. Oplossingen die hen helpen om hun inleners en flexkrachten beter te bedienen.

76 artikelen van Stan

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.