Wat is de inlenersbeloning?

Voor wie geldt de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt voor alle flexkrachten die werken op basis van een uitzendcontract.

Wat is de inlenersbeloning?

Om de inlenersbeloning goed toe te passen moet je kijken naar de cao en de bedrijfsregelingen (bijv. vergoedingen, bonussen of pauzeregelingen) van de inlener. Als je vervolgens kijkt naar het aantal cao’s in Nederland (ongeveer 1100), welke gemiddeld eens in de 3 jaar gewijzigd worden, wordt al snel duidelijk dat je over veel kennis van de cao’s moet beschikken en dat je regelmatig wijzigingen door zult moeten voeren.

Belangrijk is om goed in kaart te hebben op welke aspecten van de geldende cao je moet letten en met welke bedrijfsregelingen, van je inlener, je rekening moet houden:

– Het brutoloon conform de inlener-cao en de inschaling welke gebruikelijk is bij de inlener.

– ATV/ADV-dagen. Arbeidstijdverkorting ATV verschilt ten opzichte van de arbeidsduurverkorting ADV. De ATV is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. Bij ATV worden deze roostervrije dagen ingepland. ADV is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met ADV hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

– Toeslagen, zoals een ploegentoeslag en vergoedingen, zoals overwerk, verschoven uren en onregelmatige uren.

– Initiële loonsverhogingen. De initiële loonsverhogingen zijn bedoeld om de koopkracht op peil te houden. Valt je inlener onder een cao die een initiële loonsverhoging hanteert?
Of terwijl gaan de lonen van het vaste personeel van de inlener conform cao hoe dan ook omhoog in een bepaalde maand? Dan moeten deze loonsverhogingen ook onvoorwaardelijk doorgevoerd worden bij de flexkrachten die bij de inlener werken.

– Onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten.

– Periodieken. Dit zijn de periodieke salarisverhogingen binnen een salarisschaal, zoals bepaald bij de inlener. Krijgen de vaste medewerkers van de inlener één keer per jaar een salarisverhoging binnen een salarisschaal? Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw dienstjaar? Dan hebben de flexkrachten die bij die inlener werken hier ook recht op. Wel kunnen voorwaarden in de cao vastgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek.

Kan afgeweken worden van de inlenersbeloning?

Als je flexkrachten aan het werk heeft met een vast contract, zoals in fase C van de ABU cao, kan worden afgeweken van de inlenersbeloning. Uitzendkrachten en gedetacheerden met een vast contract (een fase C contract) ontvangen per 30 maart 2015 een vast loon. De flexkrachten nemen bij aanvang van het vast contract, het laatste salaris, die volgens de inlenersbeloning die in fase B geldt, mee naar fase C. Dit is het loon dat de werknemers in vaste dienst bij de inlener ook ontvangen. De flexkrachten worden met dat opgebouwde loon in het functie- en salarisgebouw van de ABU-cao geplaatst. Vervolgens gaan de flexkrachten elk jaar gewoon mee met de loonsverhogingen en periodieken uit de ABU cao.

Ook de flexkrachten die behoren tot een bepaalde specifieke groep blijven onder een speciaal door de ABU opgesteld loongebouw vallen. Deze specifieke groep bestaat uit flexkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, re-integratiedoelgroepers, werkzoekenden in het kader van de Participatiewet of uitzendkrachten die geen startkwalificatie hebben en een opleiding moeten volgen.

Valt je inlener niet onder een cao? Dan moet je de geldende bedrijfsregelingen van de inlener en de ABU of NBBU cao toepassen. Uiteraard mag je wel altijd positief afwijken van de inlenersbeloning.

Wordt er gecontroleerd op de toepassing van de inlenersbeloning?

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) controleert steekproefsgewijs of de uitzend cao’s worden nageleefd. Er worden namelijk regelmatig cao-overtredingen gemaakt. Ben je benieuwd naar de overtredingen die gemaakt worden? In een oudere blog hebben we de top 10 meest gemaakte cao-overtredingen al eens beschreven.

Wil je automatisch van de juiste toeslagen, ATV/ADV en onkostenvergoedingen toekennen?

Xplican kan je hierbij helpen

Populaire artikelen:

Lees ook

Flexkrachten onboarden in 5 min? 10 onmisbare features!

Onboarding Automation Checklist De tijd dat alles op papier werd...

Groeien of juist kosten besparen? Zo haal je het maximale uit je automatisering

Het is voor uitzendbureau door de krapte op de arbeidsmarkt...

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat

Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner...

Meer tijd besparen?

Zet de volgende stap in automatisering.

Geheel vrijblijvend