De laatste tips, tricks, updates & nieuws
Over cao-overtredingen en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden

14 November 2018

Ieder jaar wordt er door de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) onderzoek gedaan naar de meest voorkomende cao-overtredingen. In deze top 10 worden zowel overtredingen van de ABU-cao als van de NBBU-cao verwerkt. Wat waren vorig jaar de meest voorkomende overtredingen? En hoe hadden deze overtredingen voorkomen kunnen worden?

Top 10 meest gemaakte cao-overtredingen

Bij controles door de SNCU zijn in 2015 de meeste overtredingen geconstateerd op de volgende punten:

  1. Onjuiste of geen toepassing scholingsbestedingsverplichting
  2. Onjuiste toepassing inlenersbeloning/loonverhoudingsvoorschrift
  3. Onjuiste of geen toekenning vakantiebijslag
  4. Onjuiste of geen doorbetaling of reservering feestdagen
  5. Onjuiste of geen overwerktoeslag
  6. Onjuiste toekenning vakantiedagen
  7. Onjuiste of geen functie-indeling
  8. Onjuist of ontbrekend werkbriefje
  9. Onjuiste of geen vermelding arbeids- en rusttijden
  10. Onjuiste reservering of uitbetaling wachtdagencompensatie/kort verzuim en buitengewoon verlof

Materiële en immateriële overtredingen in de top 10

Opvallend is de verschuiving binnen de top 10 van de overtreding van de inlenersbeloning. De ‘onjuiste toepassing van de inlenersbeloning’ stond in 2014 nog op de 8e plek, maar vorig jaar al op nummer 2. De verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in de wijziging die heeft plaatsgevonden in de cao. Sinds 30 maart vorig jaar bent u als flexorganisatie verplicht om al vanaf de eerste werkdag van een flexwerker de inlenersbeloning toe te passen. En naast dit soort materiële afwijkingen komen ook immateriële (administratieve) overtredingen nog steeds regelmatig voor, zoals het ontbreken van werkbriefjes en het niet vermelden van arbeids- en rusttijden.

Geautomatiseerde cao-ontrafeling met Xplican

Hoe hadden deze overtredingen voorkomen kunnen worden? Met een online cao-ontrafelaar als bijvoorbeeld onze eigen Xplican! Met Xplican kun je namelijk een gedeelte van de inlenersbeloning foutloos en volledig geautomatiseerd toepassen (nummer 2). Ook ondersteunt Xplican je op meerdere punten uit het beloningssysteem, zoals de toekenning van de vakantiebijslagen (nummer 3), doorbetaling bij feestdagen (nummer 4), toekenning van vakantiedagen (nummer 6) en toekenning van de overwerktoeslag (nummer 5). Tijdens het registreren van gewerkte uren en pauzetijden (nummer 9) in urenbriefjes (werkbriefjes, nummer 8) past Xplican automatisch alle geldende cao-regels en dus ook de juiste vergoedingen en toeslagen toe. Benieuwd naar hoe dit werkt? Kijk op akylastaging.wpengine.com/xplican of neem vrijblijvend contact met ons op.

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

photo-avatar-bg

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!