Over cao-overtredingen en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden

Top 10 meest gemaakte cao-overtredingen

Bij controles door de SNCU zijn in 2015 de meeste overtredingen geconstateerd op de volgende punten:

  1. Onjuiste of geen toepassing scholingsbestedingsverplichting
  2. Onjuiste toepassing inlenersbeloning/loonverhoudingsvoorschrift
  3. Onjuiste of geen toekenning vakantiebijslag
  4. Onjuiste of geen doorbetaling of reservering feestdagen
  5. Onjuiste of geen overwerktoeslag
  6. Onjuiste toekenning vakantiedagen
  7. Onjuiste of geen functie-indeling
  8. Onjuist of ontbrekend werkbriefje
  9. Onjuiste of geen vermelding arbeids- en rusttijden
  10. Onjuiste reservering of uitbetaling wachtdagencompensatie/kort verzuim en buitengewoon verlof

Materiële en immateriële overtredingen in de top 10

Opvallend is de verschuiving binnen de top 10 van de overtreding van de inlenersbeloning. De ‘onjuiste toepassing van de inlenersbeloning’ stond in 2014 nog op de 8e plek, maar vorig jaar al op nummer 2. De verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in de wijziging die heeft plaatsgevonden in de cao. Sinds 30 maart vorig jaar bent u als flexorganisatie verplicht om al vanaf de eerste werkdag van een flexwerker de inlenersbeloning toe te passen. En naast dit soort materiële afwijkingen komen ook immateriële (administratieve) overtredingen nog steeds regelmatig voor, zoals het ontbreken van werkbriefjes en het niet vermelden van arbeids- en rusttijden.

Geautomatiseerde cao-ontrafeling met Xplican

Hoe hadden deze overtredingen voorkomen kunnen worden? Met een online cao-ontrafelaar als bijvoorbeeld onze eigen Xplican! Met Xplican kun je namelijk een gedeelte van de inlenersbeloning foutloos en volledig geautomatiseerd toepassen (nummer 2). Ook ondersteunt Xplican je op meerdere punten uit het beloningssysteem, zoals de toekenning van de vakantiebijslagen (nummer 3), doorbetaling bij feestdagen (nummer 4), toekenning van vakantiedagen (nummer 6) en toekenning van de overwerktoeslag (nummer 5). Tijdens het registreren van gewerkte uren en pauzetijden (nummer 9) in urenbriefjes (werkbriefjes, nummer 8) past Xplican automatisch alle geldende cao-regels en dus ook de juiste vergoedingen en toeslagen toe. Benieuwd naar hoe dit werkt? Kijk op akylastaging.wpengine.com/xplican of neem vrijblijvend contact met ons op.

Hoe belangrijk is IT voor de uitzendbranche?

Blijf op de hoogte van de nieuwste IT ontwikkelingen voor de Flexbranche. 

Je kunt je op elk moment uitschrijven

Lees ook

In 5 minuten een flexkracht onboarden

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Signicat Bij...

Hoe belangrijk is goede midoffice software?

Het aanbod voor IT oplossingen voor de uitzendbranche is divers. Er zijn verschillende applicaties die je als uitzendbureau of payroller...

Flexmarkt interview: “De oplossing voor een krappe arbeidsmarkt ligt voor het oprapen”

In het Flexmarkt ICT magazine van april 2023 werden onze CEO’s Martin Schievink (Akyla) en Gerard Mulder (Textkernel) geïnterviewd door...

Ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf

Geheel vrijblijvend