De laatste tips, tricks, updates & nieuws
eIDAS, een nieuw regime voor digitale handtekeningen

Op 1 juli 2016 zet Europa een grote stap vooruit op het gebied van elektronisch werken. Op die datum verandert namelijk de wetgeving omtrent de digitale handtekening in de Europese verordening eIDAS. De verordening bestaat eigenlijk al sinds 23 juli 2014, maar moet op 1 juli aanstaande in alle Europese lidstaten geïmplementeerd zijn. eIDAS heeft vooral impact op bedrijven die veel digitaal zaken doen. Een positieve invloed, want het stimuleert het bedrijfsleven om digitaal met elkaar te werken en te communiceren. Elektronische transacties worden namelijk eenvoudiger gemaakt. De key-driver van eIDAS is dan ook ‘to support a more mobile, agile and e-enabled workflow so European trade can florish’.

Geavanceerde en gekwalificeerde handtekening nu overal in de EU rechtsgeldig

Met eIDAS worden de uiteenlopende vormen van digitale handtekeningen en digitale transacties door lidstaten wederzijds erkend. eIDAS borgt dus dat in alle EU-landen dezelfde wetgeving geldt als het om elektronische handtekeningen gaat. In alle EU-landen zijn vanaf 1 juli 2016 de geavanceerde, zoals die in e-UUR, en gekwalificeerde elektronische handtekeningen volledig rechtsgeldig. Deze digitale handtekeningen hebben dan overal dezelfde volledige rechtsgeldigheid als een nat geschreven handtekening. In een eerdere blogpost schreven we al over de verschillen tussen de gewone, de geavanceerde en de gekwalificeerde digitale handtekening. Lees deze blog gerust nog eens!

Nationale wetgeving bepaalt: handtekening wel/niet benodigd

eIDAS vervangt iedere strijdige nationale wet omtrent elektronische handtekeningen. Maar eIDAS introduceert ook een wettelijk kader voor andere types van vertrouwensdiensten die support geven aan elektronische transacties, zoals elektronische zegels, time-stamping, diensten voor elektronisch aangetekende bezorging en website-authenticatie. In tegenstelling tot zijn voorganger – de Richtlijn elektronische handtekeningen uit 1999 – hebben landen met eIDAS niet langer het recht om hierop nog eigen wetgeving toe te passen. Wel bepaalt nationale wetgeving nog steeds op welke documenten er wel of geen handtekening op benodigd is.

Heb je vragen over deze nieuwe wetgeving omtrent digitale handtekeningen? Wij beantwoorden ze graag!