De laatste tips, tricks, updates & nieuws
AOW’ers in de uitzendcao’s: wijzigingen in vogelvlucht

14 November 2018

Vroeger was het uitzenden van gepensioneerden overzichtelijk en administratief redelijk eenvoudig. Behalve voor de zorgverzekering hoefden er geen extra premies betaald te worden en het fasensysteem bood veel flexibiliteit. Maar de laatste jaren is er veel veranderd. Niet alleen werd de pensioengerechtigde leeftijd opgeschroefd, ook moet er tot 67 jaar pensioenpremie worden betaald en zijn sinds 1 januari de regels voor loondoorbetaling bij ziekte veranderd. En op 1 juli verviel ook nog het overgangsrecht van de Wet werk en Zekerheid, wat betekent dat de uitgebreide fasensystemen voor AOW’ers in de cao van ABU en NBBU niet langer gelden.

Fasensysteem: nieuwe spelregels

Veel van de flexibiliteit gaat hiermee verloren. Voorheen konden gepensioneerden langer worden uitgezonden en was opvolgend werkgeverschap beperkt. Niet alleen is nu de maximale uitzendduur sterk ingekort, ook moet de rechtspositie van elke AOW’er die langer dan 78 weken in fase 2 zit opnieuw worden bepaald. Dit is, zoals je, je voor kunt stellen, erg complex. Wil ke zeker weten dat je goed hebt geregeld, neem dan contact op met de NBBU. Het vervallen van het overgangsrecht per 1 juli heeft overigens gevolgen voor alle flexkrachten die meer dan 78 weken in fase 2 hebben gewerkt, niet alleen voor AOW’ers.

Loonbetaling bij ziekte: de prijs loopt op

Daarnaast is op 1 juli de uitvoering van de Ziektwet gewijzigd. Sinds 1 januari van dit jaar geldt bij ziekte voor AOW’ers al een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 13 weken in plaats van voorheen 2 jaar. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt ook voor AOW’ers die een contract met uitzendbeding hebben; zij vallen namelijk onder de Ziektewet en krijgen daarom een uitkering via het UWV. Wat is nu de wijziging? Sinds 1 juli kan het UWV deze Ziektewetuitkering één op één verhalen op de werkgever. Dit betekent dat je van het UWV een rekening kunt krijgen voor maximaal 13 weken á 70 procent van het dagloon. Zeker wanneer je veel met AOW’ers werkt, is dit een groot risico en kunnen de kosten flink oplopen.

Aanvulling van de Ziektewet

Maar dat is, helaas, nog niet alles. AOW’ers hebben namelijk ook recht op wachtdagencompensatie én op aanvulling van de Ziektewet tot zelfs 91 procent. Ondanks dat de maximale periode is begrensd tot 13 weken, moet dit bedrag altijd betaald worden aan gepensioneerden die bij u een contract met uitzendbeding hebben. Een (vereenvoudigd) rekenvoorbeeld. Stel dat het uurloon van je gepensioneerde flexkracht € 10 ,- bruto is. Hij werkt 40 uur per week. Je flexkracht wordt ziek en heeft 13 weken lang recht op loondoorbetaling van 91 procent, dus € 9,10. De kostprijs (in IA) is dan een kleine € 13 ,- per ziekte-uur. Als de kandidaat 13 weken moet worden doorbetaald, kost u dit ruim € 6700 ,-. Een fors bedrag, wat wellicht inhoudt dat u besluit om de tarieven voor gepensioneerden te verhogen.

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

photo-avatar-bg

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!