Akyla

Voor wie geldt de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt voor alle flexkrachten die op basis van een uitzendcontract werken.

Voor wie geldt de inlenersbeloning niet?

Voor bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt – denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen – geldt een apart loongebouw dat is opgenomen in de cao van de ABU. Dit geldt ook voor flexkrachten die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die jij als uitzender van werk naar werk begeleidt. En ook voor flexkrachten met een vast contract, zoals in fase C van de ABU-cao, geldt de inlenersbeloning niet. Zij ontvangen sinds de invoering van de inlenersbeloning namelijk een vast loon voor hun werkzaamheden – het loon dat de werknemers in vaste dienst bij de inlener ook ontvangen – en gaan elk jaar mee met de loonsverhogingen en periodieken uit de ABU-cao.

Goed om te weten: je mag je altijd positief afwijken van de inlenersbeloning.

De 2 belangrijkste factoren

Hoe pas je de inlenersbeloning toe?

Om voor alle flexkrachten die op basis van een uitzendcontract werken de inlenersbeloning goed toe te passen, kijk je naar twee dingen.

  1. Aspecten uit de geldende cao van de inlener, zoals het brutoloon en de inschaling, ATV- en ADV-dagen, periodieken en/of initiële loonsverhogingen.
  2. De bedrijfsregelingen van de inlener, denk aan bonussen, een pauzeregeling, toeslagen (zoals een ploegentoeslag) en/of vergoedingen (zoals overwerk, reiskosten, onkosten, verschoven uren en onregelmatige uren).

Al deze dingen moet je helder hebben vóórdat je een (nieuwe) flexkracht voor het eerst bij een (nieuwe) inlener plaatst. Verder is het zo dat wanneer een inlener voor haar eigen medewerkers bovenop de cao een arbeidsvoorwaardenreglement kent, dit reglement ook voor flexkrachten geldt. Álle regels die gelden voor het eigen personeel, gelden namelijk ook voor flexkrachten. En wanneer je inlener geen vast personeel heeft en niet onder een cao valt, heb je te maken met de ABU- of NBBU-cao.

app w&s
Wat is het effect

Wat gebeurt er als ik de inlenersbeloning niet goed toepas?

Als je de inlenersbeloning niet goed toepast, kan dat grote gevolgen hebben. Zo controleert de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) steekproefsgewijs of de inlenersbeloning goed wordt toegepast. Overtreed jij als uitzender de regels, dan riskeer je een fikse boete. En er zijn nog meer vervelende gevolgen:

  • Je verspilt tijd, want je moet alle vergoedingen van flexkrachten tot in de kleinste details nalopen en uitpluizen – soms tot wel jaren terug! – én je moet onjuist toegepaste toeslagen en vergoedingen aan je flexkrachten terugbetalen.
  • Je riskeert dat ontevreden flexkrachten overstappen naar een concurrent, omdat ze vinden dat je hen te lang en/of te vaak verkeerd hebt uitbetaald.
  •  Je riskeert imagoschade – door de SNCU-boete óf door ontevreden flexkrachten die negatief over je uitzendorganisatie praten.

Wat is het (grootste) nadeel van de inlenersbeloning?

Het bijhouden van alle bedrijfsregelingen en geldende cao’s is geen gemakkelijke opgave. Nederland telt ongeveer 1.100 cao’s (met minimaal 50 pagina’s en uitschieters naar 250 pagina’s), de gemiddelde cao wijzigt eens in de twee tot drie jaar én sommige cao’s zijn verschillend te interpreteren. Het is daarom onmogelijk om alle cao’s tot in detail te kennen – zelfs je inleners zélf weten niet altijd alles over hun cao en/of bedrijfsregelingen.

Hoe kan ik de inlenersbeloning gemakkelijker toepassen?

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Iedere uitzender die de vervelende gevolgen uit de vorige alinea wil voorkomen, raden wij dan ook met klem aan om de inlenersbeloning geautomatiseerd te verwerken – bijvoorbeeld met onze online cao-ontrafelaar Xplican. In de ontrafelaar stel je per cao eenmalig zelf of met hulp van een consultant een cao-profiel in, en als er wijzigingen zijn voer je die deze eenvoudig en snel door. Toeslagen, vaste uren, vaste vergoedingen, onkostenvergoedingen, ADV/ATV, overwerk, feestdagen, ziekte-uren… Alle afspraken uit de cao’s van jouw inleners worden in cao-profielen in het systeem vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat je altijd compliant bent aan de inlenersbeloning. Je inleners en vooral ook je flexkrachten zullen je er dankbaar voor zijn.

 

Eenvoudig cao regels automatiseren?

Download de white paper en ontdek wat een cao-ontrafelaar jouw organisatie kan opleveren.

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

photo-avatar-bg

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!