De laatste tips, tricks, updates & nieuws
Rechtsgeldigheid digitale handtekening: wat moet je weten?

13 November 2018

Zoals je in ons vorige artikel al kon lezen, zijn de betrouwbaarheid en het juridische rechtsgevolg van de drie ‘smaakjes’ in digitale handtekeningen verschillend. In deze blogpost leggen wij je graag uit waar die verschillen in zitten.

De gekwalificeerde digitale handtekening: volledige bewijskracht

Bij de gekwalificeerde digitale handtekening is de methode die gebruikt is voor authenticatie voldoende betrouwbaar. Vandaar dat deze handtekening in bewijsrechtelijk opzicht gelijk is aan een handgeschreven handtekening. Een rechter kan niet anders oordelen dan dat een gekwalificeerde digitale handtekening volledige bewijskracht heeft.

De gewone digitale handtekening: niet gelijk aan natte handtekening

Gewone en geavanceerde digitale handtekeningen kennen deze dwingende bewijskracht niet. De rechter heeft bij deze handtekeningen de vrijheid om te beslissen of er wel of geen bewijskracht wordt toegekend. In deze gevallen moet de ondertekenaar bewijzen dat de gebruikte handtekening voldoende betrouwbaar en dus rechtsgeldig is. Bij een gewone digitale handtekening is dit niet gemakkelijk tot helemaal niet te bewijzen. De gewone handtekening wordt door de rechter daarom niet gelijk gesteld aan een natte handtekening.

De geavanceerde digitale handtekening: vier eisen

De geavanceerde digitale handtekening levert dit bewijs wel, namelijk als:

– de handtekening op een unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is;
– het mogelijk is om de ondertekenaar te identificeren;
– de handtekening tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
– de handtekening op zodanige wijze aan het elektronische bestand waar zij betrekking op heeft is verbonden, dat elke wijziging van de gegevens na ondertekening kan worden opgespoord.

Wanneer alle maatregelen zijn getroffen om aan deze vier punten te voldoen, zal dit de betrouwbaarheid en de bewijskracht van de geavanceerde handtekening vergroten.

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

photo-avatar-bg

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!