Privacy- en ICT-wetgeving in de flexbranche, waar moet je op letten?

Uitbreiding boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat de Autoriteit Persoonsgegevens ook daadwerkelijk de middelen heeft om effectief op te treden tegen overtredingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens, is op 1 januari hun boetebevoegdheid aanzienlijk uitgebreid. De bevoegdheid geldt niet alleen voor overtredingen van de meldplicht, maar ook voor overtredingen van een groot deel van de andere verplichtingen uit de Wbp. De boetes kunnen oplopen tot 820.000 euro of tot tien procent van de jaaromzet; boetes om rekening mee te houden dus!

Omgang met identiteitsbewijs en BSN

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt strenge eisen aan het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. U mag alleen een kopie van een paspoort maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Hetzelfde geldt voor het verwerken van een BSN. Voor de indiensttreding mag u alleen de identiteit van de flexkracht controleren als hij of zij u het identiteitsbewijs toont. Hetzelfde geldt voor flexkrachten die bij uw organisatie staan ingeschreven, maar die nog geen werkzaamheden hebben verricht. Van deze mensen mag u geen kopie van het paspoort bewaren of hun BSN verwerken tót zij aan het werk gaan. En als uitzender of payroller mag u een dergelijke kopie van Nederlandse werknemers nooit aan uw inleners ter beschikking stellen. Voor buitenlandse krachten mag dat wel.

Minimale bewaartermijn

Als werkgever dient u deze gegevens – samen met de overige gegevens van werknemers zoals naam, geboortedatum en adres – tenminste vijf jaar na het eindigen van het dienstverband te bewaren.

Omgang met loonbeslagen

Wanneer een derde loonbeslag laat leggen bij u als werkgever, geldt er een strikt regime voor wie toegang heeft tot deze informatie. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om mee te werken wanneer ten aanzien van een flexkracht loonbeslag wordt gelegd, maar álleen medewerkers van de salarisadministratie mogen toegang tot deze informatie hebben.

Hoe belangrijk is IT voor de uitzendbranche?

Blijf op de hoogte van de nieuwste IT ontwikkelingen voor de Flexbranche. 

Je kunt je op elk moment uitschrijven

Lees ook

In 5 minuten een flexkracht onboarden

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Signicat Bij...

Hoe belangrijk is goede midoffice software?

Het aanbod voor IT oplossingen voor de uitzendbranche is divers. Er zijn verschillende applicaties die je als uitzendbureau of payroller...

Flexmarkt interview: “De oplossing voor een krappe arbeidsmarkt ligt voor het oprapen”

In het Flexmarkt ICT magazine van april 2023 werden onze CEO’s Martin Schievink (Akyla) en Gerard Mulder (Textkernel) geïnterviewd door...

Ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf

Geheel vrijblijvend