Foutloos de inlenersbeloning ondersteunen, weet jij hoe?

Kennis van uw inleners-cao

Ken je de cao’s van al je inleners op je duimpje? En hoeveel tijd kost het je iedere keer weer om op de hoogte te blijven van wijzigingen en nieuwe interpretaties? Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. Als flexorganisatie moet je namelijk de volgende punten uit het beloningssysteem van de inlener kunnen toepassen:

1. Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij de inlener).
2. De arbeidsduurverkorting die van toepassing is, in ATV-/ADV-dagen.
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatige uren en ploegentoeslag.
4. Initiële loonsverhogingen, zoals bij die inlener bepaald.
5. Onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten.
6. Periodieken.

Vergeet verder niet dat wanneer de inlener voor haar eigen medewerkers een arbeidsvoorwaardenreglement kent (dus bovenop de cao), deze ook voor flexkrachten geldt. Het is namelijk een inlenersbeloning, geen cao-beloning. Dit kan ook betekenen dat de inlener lager beloont dan de cao voor uitzendkrachten. Dit mag, maar alleen zolang de inlener deze beloning ook toepast bij vast personeel en het niet in strijd is met de wet.

De juiste cao bepalen

Al voordat je een flexkracht voor het eerst bij een inlener plaatst, moet je bepaalde informatie compleet hebben. Denk hierbij aan:

1. Is er een cao geldig en zoja, welke?
2. Valt de inlener onder de werkingssfeer van een cao? Is de cao algemeen bindend verklaard? Indien de inlener is aangesloten bij een bedrijfstak of werkgeversorganisatie is daar vaak automatisch een cao aan verbonden. Hierbij hanteert de inlener wellicht nog wel eigen regels voor bijvoorbeeld overwerk.
3. Heeft de inlener eigen mensen in dienst?
4. Welke looncomponenten staan er in die arbeidsovereenkomsten?
5. Is er bedrijfsbeleid? Dit kan een personeelsreglement zijn of, wanneer de inlener geen arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd, de minimale regels uit de wet.
6. Zijn er arbeidsvoorwaarden vastgelegd in het bedrijf in een bedrijfseigen regeling? Alle regels die gelden voor het eigen personeel gelden zoals gezegd ook voor flexkrachten.

Een misverstand uit de wereld

Wanneer je inlener geen vast personeel heeft en niet onder (de werkingssfeer van) een cao valt, val je terug op de ABU- of NBBU-cao. De inlenersbeloning betekent namelijk niet dat de flexkracht onder de cao van de inlener valt. Flexkrachten vallen namelijk altijd onder de ABU- of NBBU-cao.

Tip
Door gebruik te maken van een online cao-ontrafelaar als Xplican kunt u foutloos en volledig geautomatiseerd een groot gedeelte van de inlenersbeloning toepassen. Xplican ondersteunt u eenvoudig op meerdere punten uit het beloningssysteem. Meer weten? Ontdek meer op www.xplican.nl.

Hoe belangrijk is IT voor de uitzendbranche?

Blijf op de hoogte van de nieuwste IT ontwikkelingen voor de Flexbranche. 

Je kunt je op elk moment uitschrijven

Lees ook

In 5 minuten een flexkracht onboarden

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Signicat Bij...

Hoe belangrijk is goede midoffice software?

Het aanbod voor IT oplossingen voor de uitzendbranche is divers. Er zijn verschillende applicaties die je als uitzendbureau of payroller...

Flexmarkt interview: “De oplossing voor een krappe arbeidsmarkt ligt voor het oprapen”

In het Flexmarkt ICT magazine van april 2023 werden onze CEO’s Martin Schievink (Akyla) en Gerard Mulder (Textkernel) geïnterviewd door...

Ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf

Geheel vrijblijvend