Belangrijk nieuws! Sinds januari zijn wij samengevoegd met ons moederbedrijf Textkernel

Fasensysteem uitzendkrachten: heb jij het goed geregeld?

Rechten, voordelen en nadelen in het fasensysteem

Maar weet je wat de verschillende fasen inhouden en waar je flexkrachten in de verschillende fasen recht op hebben? En waar je als uitzendorganisatie in de verschillende fasen rekening mee moet houden? In deze blog leggen we het je graag uit.

Fase A bestaat uit 78 losse gewerkte weken

Fase A van het fasensysteem kent een onbeperkt aantal uitzendcontracten en duurt 78 weken. Het aantal gewerkte uren per week is niet van belang, alleen het aantal weken telt. Je hoeft de flexkracht in deze fase geen urengarantie te geven.

Uitzendbeding in fase A

Fase A bied je de grootste flexibiliteit; je kunt flexkrachten inzetten zonder een al te grote binding aan te gaan. Wanneer je dat wilt, heb je in fase A namelijk het recht om met een uitzendbeding te werken. In dat geval eindigt het dienstverband van de flexkracht bij ziekte of wanneer je inlener de uitzendopdracht (tussentijds) opzegt. Let wel, hierbij is een aanzegtermijn opgenomen in de uitzend-cao, oftewel: Je moet je flexkracht tijdig op de hoogte stellen van de beëindiging van de opdracht. Hou je je niet aan de aanzegtermijn, dan eindigt de overeenkomst wel, maar heeft de flexkracht recht op loon over die dagen. De flexkracht moet in dat geval wel beschikbaar blijven voor nieuwe werkzaamheden (passende arbeid).
Maar let op, ook de flexkracht heeft rechten. Je flexkrachten kunnen onder het uitzendbeding elk moment beslissen om te stoppen met werken. Ook dan eindigt de uitzendovereenkomst.
De flexkracht is dan wel verplicht om dit uiterlijk één werkdag voor de beëindiging bij je te melden. Wil je inlener gedurende een langere periode over dezelfde flexkracht(en) beschikken, dan kun je het uitzendbeding uiteraard beter achterwege laten.

Regeling bij werkonderbreking

Heeft je flexkracht in fase A een werkonderbreking van meer dan 6 maanden, dan begint de telling van 78 weken opnieuw.

Pensioenopbouw in fase A

Is je flexkracht ouder dan 21 jaar? Dan heeft hij of zij na 26 weken in fase A van het fasensysteem het recht om pensioen op te bouwen. Het persoonlijke opleidingsbudget In de uitzend-cao is ook het opleidingsaspect goed geregeld. Na de eerste 26 weken begint de flexkracht met het opbouwen van een persoonlijk opleidingsbudget. Zo kun je optimaal aandacht besteden aan de opleidingswensen van je flexkrachten, zodat de kwaliteit van het werk en de motivatie van uw flexkrachten geborgd wordt.

Fase B duurt 4 jaar of 6 contracten

Heeft je flexkracht fase A voltooid en blijft hij of zij werken voor uw uitzendbureau, dan komt de flexkracht in fase B. Ook als de flexkracht er even tussenuit gaat, maar binnen 26 weken weer wordt uitgezonden via je organisatie, zit hij of zij in fase B. Fase B duurt maximaal 4 jaar of eindigt na 6 contracten. Je sluit met de flexkracht een contract af voor bepaalde tijd. In fase B kan het uitzendbeding dus niet worden toegepast, omdat er sprake is van een contract voor bepaalde tijd.

Regeling bij werkonderbreking

Heeft de flexkracht langer dan 13 weken niet gewerkt, dan valt hij of zij terug naar het begin van fase B van het fasensysteem. Na 26 niet gewerkte weken valt de flexkracht terug naar het begin van fase A.

Recht op loon en urengarantie

Flexkrachten die in fase B zitten, hebben ook recht op (een gedeelte van hun) loon wanneer er geen werk voor ze is. Daarnaast hebben zij ook recht op urengarantie. In principe moet je als uitzendbureau ervoor zorgen dat er voor flexkrachten in fase B altijd werk is. Weigert de flexkracht je aanbod? Dan vervallen zijn of haar rechten op vervangend werk en vervalt het recht op doorbetaling van loon.

Fase C is de fase voor onbepaalde tijd

Na maximaal 2 jaar in fase B óf 8 contracten heeft de flexkracht recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Fase C begint zodoende als de flexkracht direct na voltooiing van fase B blijft werken, of als hij of zij binnen 13 weken na voltooiing van fase B opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde je organisatie. In fase C kan geen uitzendbeding worden opgenomen.

Beëindiging van een opdracht door de inlener

Wanneer je inlener de opdracht met een flexkracht beëindigt, blijft de overeenkomst tussen de flexkracht en je uitzendorganisatie bestaan. Je bent dus verplicht een gedeelte van het loon door te betalen. Ook moet je passende vervangende arbeid voor de flexkracht zoeken, na het wegvallen van zijn of haar laatste opdracht. Weigert de flexkracht je aanbod? Dan vervallen, net als in fase B van het fasensysteem, zijn of haar rechten op vervangend werk en vervalt het recht op doorbetaling van loon.

Beëindiging overeenkomst in fase C

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op de eerstvolgende werkdag door zowel de flexkracht als door je worden opgezegd, uiteraard met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Wil je de overeenkomst beëindigen, dan heb je hiervoor wel toestemming nodig van UWV WERK bedrijf of moet u de kantonrechter om ontbinding vragen. De opzegtermijn is voor beide partijen – flexkracht en uitzendorganisatie – één maand, tenzij in de overeenkomst een afwijkende opzegtermijn is opgenomen. Heeft je flexkracht de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch.

Regeling bij werkonderbreking

Beëindig je de arbeidsovereenkomst met een flexkracht in fase C, maar kan hij of zij later toch weer voor je organisatie aan de slag? In dat geval valt de flexkracht terug naar het begin van fase B, tenzij er tussen het eindigen van fase C en het opnieuw beginnen met werken minder dan 26 weken zijn verstreken. Heeft de flexkracht langer dan 26 weken niet voor je uitzendonderneming gewerkt, dan valt hij of zij terug naar het begin van fase A.

Geautomatiseerde fasetelling: ja/nee?

Hoe houd je de verschillende fasen van je flexkrachten bij? Hoe zorg je dat het fasensysteem up-to-date is? En hoe voorkom je het maken van fouten? Door de voordelen van geautomatiseerde fasetelling ben je zeker van een correcte wekentelling, heb je per flexkracht inzichtelijk in welke fase hij of zij zich bevindt, word je tijdig gesignaleerd bij fasewijzigingen en kun je goed werkgeverschap garanderen.

ABU CAO

NBBU CAO

Benieuwd naar de fasetelling in e-UUR?

Fasetelling in e-UUR bekijken

Lees ook

Flexkrachten onboarden in 5 min? 10 onmisbare features!

Onboarding Automation Checklist De tijd dat alles op papier werd...

Groeien of juist kosten besparen? Zo haal je het maximale uit je automatisering

Het is voor uitzendbureau door de krapte op de arbeidsmarkt...

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat

Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner...

Meer tijd besparen?

Zet de volgende stap in automatisering.

Geheel vrijblijvend

Wij gaan verder als:

Sinds januari zijn wij samengevoegd met ons moederbedrijf Textkernel. Op deze website vind je nog steeds relevante informatie over ons mid-office platform.