Belangrijk nieuws! Sinds januari zijn wij samengevoegd met ons moederbedrijf Textkernel

De inlenersbeloning: 9 vragen beantwoord

Nee, het is geen nieuwe wet- en regelgeving. Maar het is wel iets waar wij bij Akyla nog steeds veel vragen over krijgen (en waarvoor wij zelfs een hele mooie oplossing in ons platform voor flexwerk e-UUR hebben gebouwd). Waar we het over hebben? Over de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is verplicht sinds 30 maart 2015 en is opgenomen in artikel 8 van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). In deze blog beantwoorden we hier negen veelgestelde vragen over.

Vraag 1: voor wie is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt voor alle flexkrachten die werken op basis van een uitzendcontract. Je bent verplicht om deze flexkrachten vanaf hun eerste werkdag volgens de inlenersbeloning te belonen.

Vraag 2: voor wie is de inlenersbeloning niet?

Voor bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) geldt nog steeds een apart loongebouw. Deze is opgenomen in de cao van de ABU. Dit geldt ook voor flexkrachten die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die je als uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Vraag 3: waarom is de inlenersbeloning eigenlijk ingevoerd?

De inlenersbeloning zorgt voor ‘gelijk werk, gelijk belonen’: #eerlijkheidloont. Flexkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben nu dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij jouw inlener(s) in vaste dienst zijn. Ze hebben daarbij, net als hun vaste collega’s, recht op de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao.

Vraag 4: wat is de inlenersbeloning precies?

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie die jouw inlener aan jou verstrekt over

  • de functiegroep en de bijbehorende hoogte van het brutoloon;
  • de toepassing van arbeidstijdverkorting (ATV) en arbeidsduurverkorting (ADV);
  • de hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhogingen;
  • onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten;
  • toeslagen, zoals een ploegentoeslag of een toeslag voor overwerk, verschoven uren of onregelmatige uren;
  • de hoogte van de periodiek.

Hieronder leggen we drie van de zes punten nog wat verder uit. Het brutoloon, de onkostenvergoedingen en de toeslagen behoeven volgens ons verder geen uitleg. Heb je hier toch vragen over? Stel ze ons dan gerust.

ATV-/ADV-dagen en de inlenersbeloning

Arbeidstijdverkorting (ATV) is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een flexkracht. Er worden roostervrije dagen ingepland. Arbeidsduurverkorting (ADV) is gericht op het verkorten van een werkweek. Flexkrachten met ADV hebben een kortere werkweek, denk aan 38 uur of 36 uur.

Initiële loonsverhogingen en de inlenersbeloning

De initiële loonsverhogingen zijn bedoeld om de koopkracht op peil te houden. Valt een inlener onder een cao die een initiële loonsverhoging hanteert? Kortom: stijgen de lonen van vast personeel van deze inlener hoe dan ook in een bepaalde maand, omdat dat is vastgelegd in de cao? Dan gelden deze loonsverhogingen ook voor de flexkrachten die bij deze inlener werken.

Periodieken en de inlenersbeloning

Periodieken, ook wel de periodieke salarisverhogingen binnen een salarisschaal, zijn bepaald bij de inlener. Krijgen de vaste medewerkers van een inlener één keer per jaar een salarisverhoging binnen een salarisschaal? Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw dienstjaar? Dan hebben de flexkrachten die bij die inlener werken hier ook recht op. Wel kunnen in de cao voorwaarden vastgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek.

Vraag 5: hoe pas ik de inlenersbeloning toe?

Om de inlenersbeloning goed toe te passen kijk je allereerst naar de specifieke regelingen bij de inlener. Bij die regelingen kun je bijvoorbeeld denken aan vergoedingen, bonussen of pauzeregelingen. Vervolgens kijk je naar de cao die voor deze inlener geldt. Daar komt meteen een lastig punt om de hoek kijken, want Nederland telt ruim duizend cao’s die gemiddeld eens in de drie jaar gewijzigd worden. Hoe meer inleners met verschillende cao’s, hoe ingewikkelder het is om de inlenersbeloning juist toe te passen.

Tip tussendoor: wil je ontzorgd worden in het toepassen van de inlenersbeloning? Digitaliseer de inlenersbeloning dan met een geautomatiseerde cao-ontrafelaar. Scroll direct naar vraag negen om hier meer over te lezen.

Vraag 6: kan ik ook afwijken van de inlenersbeloning?

Heb je flexkrachten aan het werk met een vast contract, zoals in fase C van de ABU cao, dan kun je inderdaad afwijken van de inlenersbeloning. Maar let wel op: alléén dan! Flexkrachten (in dit geval: uitzendkrachten en gedetacheerden) met een vast contract (ook wel een fase C-contract) ontvangen sinds de invoering van de inlenersbeloning op 30 maart 2015 namelijk een vast loon. Deze flexkrachten nemen bij aanvang van het vaste contract het laatste salaris, die volgens de inlenersbeloning in fase B geldt, mee naar fase C. Dit is het loon dat de werknemers in vaste dienst bij de inlener ook ontvangen. De flexkrachten worden met dat opgebouwde loon in het functie- en salarisgebouw van de ABU-cao geplaatst. Vervolgens gaan de flexkrachten elk jaar gewoon mee met de loonsverhogingen en periodieken uit de ABU-cao.

Vraag 7: wat doe ik als een inlener niet onder een cao valt?

In dat geval moet je de geldende bedrijfsregelingen van de inlener en de ABU- of NBBU-cao toepassen. Uiteraard mag je wel altijd positief afwijken van de inlenersbeloning.

Vraag 8: kan ik gecontroleerd worden op de toepassing van de inlenersbeloning?

Jazeker, dat kan! De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) controleert steekproefsgewijs of de inlenersbeloning wordt nageleefd. Er worden namelijk regelmatig overtredingen gemaakt, en als de SNCU bij jouw organisatie een overtreding ziet kun je een fikse boeten verwachten.

Vraag 9: de inlenersbeloning toepassen, kan dat niet digitaal?

Goed dat je deze vraag stelt, want jij weet als geen ander hoeveel tijd het kost om handmatig de geldende inlenersbeloning en cao-regels juist toe te passen, zodat de verloning van flexkrachten correct gebeurt. Gelukkig kan het ook digitaal (lees: vele malen gemakkelijker). Er is namelijk een oplossing waarmee jij niet langer handmatig cao’s hoeft te tackelen: de digitale cao-ontrafelaar van Akyla. Lees er meer over in één van onze andere blogs over de inlenersbeloning:

Liever een white paper over de inlenersbeloning downloaden die je op je gemak kunt lezen? Dat kan hier.

Veelgestelde vragen over de inlenersbeloning

Dit waren ze, de negen veelgestelde vragen over de inlenersbeloning. Staat jouw vraag er niet bij en ben je dus nog steeds op zoek naar een antwoord? Aarzel niet en stuur ons een mailtje. We denken graag met je mee.

Lees ook

Flexkrachten onboarden in 5 min? 10 onmisbare features!

Onboarding Automation Checklist De tijd dat alles op papier werd...

Groeien of juist kosten besparen? Zo haal je het maximale uit je automatisering

Het is voor uitzendbureau door de krapte op de arbeidsmarkt...

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat

Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner...

Meer tijd besparen?

Zet de volgende stap in automatisering.

Geheel vrijblijvend

Wij gaan verder als:

Sinds januari zijn wij samengevoegd met ons moederbedrijf Textkernel. Op deze website vind je nog steeds relevante informatie over ons mid-office platform.