line IMAGE
Akyla Akyla - 17 September 2018
Wat is het verschil tussen een inleenovereenkomst en een raamovereenkomst?

Veel uitzenders werken met raamovereenkomsten en inleenovereenkomsten, maar wat is nu precies het verschil en wat zijn de voordelen van een raamovereenkomst ten opzichte van een inleenovereenkomst?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 26 July 2018
blog reiskosten linkedin banner

We zien nog vaak dat uitzenders en payrollers veel handelingen moeten verrichten bij het verwerken van (reiskosten)declaraties. Door de handmatige verwerking verdwijnen er namelijk regelmatig declaraties. Dit levert vervolgens irritatie op bij zowel de flexkrachten als de backofficemedewerkers. In deze blog leggen we u uit waarom en hoe u gebruik kunt gaan maken van een geautomatiseerde oplossing.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 5 July 2018
Loonstroken via de email, mag dat eigenlijk?

Nu de AVG / GDPR wetgeving gehandhaafd wordt, moet u aan veel meer veiligheidseisen voldoen dan voorheen. Daar is het veilig versturen van bijv. loonstroken onderdeel van. In deze blog behandelen we wat wel en niet mag rondom het versturen van loonstroken.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 21 June 2018

In de uitzendbranche worden steeds meer processen gedigitaliseerd. Maar hoe vindt u in dit snel bewegende technologische tijdperk de beste uitzendsoftware oftewel de best passende oplossing voor uw wensen, eisen en doelen? Veel uitzenders en payrollers worstelen met de keuzen tussen een alles-in-één pakket of een ‘best of breed’ oplossing? In deze blog leggen we de voordelen en nadelen van beide oplossingen uit.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 1 June 2018

Heeft u veel flexkrachten of klanten die hun urenbestanden aanleveren op papier? Dan is niets zo vervelend als het handmatig overtypen van alle gegevens in Excel. Deze Excel-bestanden wilt u uiteraard eenvoudig kunnen importeren in uw registratiesysteem. Een importtool is hier de ideale oplossing voor. In deze blog behandelen we de top 5 irritaties van papieren urenbrieven.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 23 April 2018

De top 4 voordelen van geautomatiseerde cao ontrafeling Het handmatig controleren van gewerkte en geschreven uren op cao-regelgeving is een lastige, tijdrovende en foutgevoelige klus. Met een online cao-ontrafelaar/tijdinterpretatie-tool kunt u het toekennen van onkostenvergoedingen en toeslagen aan uw flexkrachten automatiseren. Automatiseren klinkt leuk, maar wat heeft u nu echt aan een cao-ontrafelaar/tijdinterpretatie-tool? In deze blog lichten we de vier belangrijkste voordelen toe!

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 16 April 2018

Wat betekent de AVG / GDPR voor de uitzendbranche? Vanaf 25 mei 2018 worden de nieuwe Europese privacyregels gehandhaafd. De toepassing van deze Europese privacyregels, in de Nederlandse wet, wordt ook wel de AVG genoemd, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In andere landen wordt de AVG ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. In deze blog noemen we de 10 stappen welke dienen als hulpmiddel en voorbereiding op de wet. Daarnaast lichten we toe waar u, als uitzender of payroller, nu echt rekening mee moet houden.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 4 April 2018

Wat zijn de voordelen van het digitaliseren van uw payroll processen? Er zijn genoeg mogelijkheden wat betreft het digitaliseren van uw payroll processen, van contractgeneratie tot aan de salarisadministratie. Vrijwel alle processen zijn tegenwoordig te digitaliseren met software. Maar wat zijn de belangrijkste voordelen van een goed payroll proces in combinatie met de juiste software?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 28 February 2018

De voordelen van het digitaliseren van uw dossiers Niet veel organisaties kunnen zeggen dat ze paperless zijn. Het paperless kantoor is er namelijk nooit echt doorgekomen. Terwijl de hedendaagse software, voor uitzenders en payrollers, gewoon de mogelijkheden ondersteunt om efficiënter te gaan werken. Hoe? Door bijvoorbeeld uw dossiers te digitaliseren, zodat de administratieve processen digitaal kunnen plaatsvinden. Hierdoor neemt de efficiëntie van uw organisatie toe en verlaagd u tevens de constante kosten. Een digitale dossier kan gezien worden als een verzamelplek voor al uw documenten die relevant zijn voor uw flexkrachten, inleners, maar ook voor u als leverancier. In een digitale dossier kunt u onder meer loonstroken, facturen, identiteitsbewijzen en ondertekende arbeidscontracten verwerken. In deze blog zullen we de belangrijkste voordelen toelichten.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 2 January 2018

Het nieuwe jaar is net begonnen. Een mooi moment om de grootste trend van 2018 te bespreken, mobile. Nu al jarenlang het percentage mobiele telefoon bezitters stijgt wordt 2018 het jaar om de focus te verleggen van desktop naar mobiel. Tegenwoordig bezit maar liefst 86% van de Nederlanders al een mobiel toestel. Het is dus ook niet gek dat mobile gezien wordt als de trend van 2018. Dit zien we ook terug bij bedrijven als een Monsterboard en de NBBU. Monsterboard zet dit jaar in op online solliciteren, terwijl de NBBU recentelijk een cao-app lanceerde. Kortom 2018 is het jaar om te focussen op mobile.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 23 November 2017

Tegenwoordig worden steeds meer processen binnen de uitzendbranche gedigitaliseerd, zo ook de handtekeningen. In voorgaande blogs hebben we de digitale handtekening al eens kort besproken. In deze blog praten we u bij over de verschillende soorten digitale handtekeningen, waarvoor de digitale handtekening allemaal gebruikt kan worden en welke eisen aan een digitale handtekening zitten, zodat deze rechtsgeldig is.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 2 October 2017

Handmatige verlofregistratie blijft voor menig uitzender of payroller een doorn in het oog. Het werken met losse briefjes, handmatige invoer in het systeem en bijbehorende ingewikkelde procedures resulteert in extra werk en kost veel tijd. Tevens is het daardoor foutgevoelig, waardoor de kans op een foutieve of een te late invoer groot is. Graag praten wij u in deze blog bij over “reserveringen” en de grote voordelen van een digitale verlofregistratie.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 18 September 2017

Veel van uw flexkrachten denken dat ze slechter beloond worden dan een collega met een vast contract. Dit is niet waar, want sinds 30 maart 2015 is het voor uitzenders verplicht om flexkrachten vanaf de eerste werkdag te belonen volgens de inlenersbeloning.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 10 July 2017

Heeft u veel klanten die hun urenbestanden aanleveren in Excel? Dan is niets zo vervelend als het handmatig overtypen van alle gegevens in uw urenregistratie. Deze urenbestanden wilt u uiteraard eenvoudig kunnen importeren in uw registratiesysteem. Een importtool is hier de ideale oplossing voor. Maar welke valkuilen moet u dan goed in kaart te hebben? In deze blog behandelen we de 5 valkuilen die u bij het importeren van urenbestanden goed in de gaten moet houden.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 27 June 2017

Elke organisatie heeft te maken met onkostendeclaraties van medewerkers. De verwerking daarvan is arbeidsintensief en verloopt in de praktijk veelal handmatig. In de uitzendbranche worden jaarlijks alleen al 1,25 miljoen declaraties verwerkt. Natuurlijk zou het veel gemakkelijker zijn als alles digitaal verwerkt zou worden en u alle bonnetjes weg kunt gooien. Hiervoor moet u als uitzender of payroller aan een aantal eisen voldoen. Maar wat zijn nu precies de eisen van de Belastingdienst als het gaat om het digitaliseren van uw onkostendeclaraties?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 13 January 2017

Overgang naar nieuwe datacenter Bij Akyla vinden wij het belangrijk dat u de beschikking heeft over de beste en meest innovatieve oplossingen. Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse processen van u, uw klanten en uw flexkrachten zo efficiënt mogelijk verlopen zijn er de laatste tijd al een aantal grote verbeterpunten doorgevoerd. De volgende stap is om ook onze hosting naar een hoger niveau te tillen. e-UUR is door de groei van de afgelopen jaren de huidige serverarchitectuur aan het ontgroeien. Daarom is het van belang dat e-UUR overgaat naar een compleet nieuwe architectuur. Deze wordt daarnaast ook verspreidt over twee nieuwe datacenters in Nederland. Dit levert u de volgende voordelen op: Hogere snelheid Meer capaciteit Nog betere beveiliging Verder verbeterde continuïteit

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 23 November 2016

Wet Meldplicht Datalekken Op 1 januari is de meldplicht datalekken in werking getreden. Aangezien u degene bent die bepaalt of en met welke middelen de gegevens van deze krachten verwerkt worden, bent u verantwoordelijk om indien nodig een melding te maken. Een datalek moet volgens de wet binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld als dit “leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens”. In een aantal gevallen – namelijk wanneer het waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer – moet het lek ook worden gemeld aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 22 August 2016
Verwerken bijzondere persoonsgegevens 2

Bij uitzenders, payrollers en andere flexorganisaties worden niet alleen persoonsgegevens als naam, adres, en woonplaats genoteerd en opgeslagen. Het gaat ook om ‘bijzondere persoonsgegevens’ als bijvoorbeeld raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke of religieuze opvattingen, lichamelijke of geestelijke gezondheid en gerechtelijke procedures.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 11 July 2016
5-redenen-voor-een-flexportal-euur

Voor de meeste uitzend- en payrollorganisaties is het selecteren van een flexportal niet gemakkelijk. Wel of niet met een portal werken en indien wel, welke dan? In dit blogartikel beschrijven wij graag de 5 meest voorkomende redenen waarom organisaties voor een flexportal kiezen.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 1 July 2016
verandering voor AOW'ers in de uitzendbranche

Vroeger was het uitzenden van gepensioneerden overzichtelijk en administratief redelijk eenvoudig. Behalve voor de zorgverzekering hoefden er geen extra premies betaald te worden en het fasensysteem bood veel flexibiliteit. Maar de laatste jaren is er veel veranderd. Niet alleen werd de pensioengerechtigde leeftijd opgeschroefd, ook moet er tot 67 jaar pensioenpremie worden betaald en zijn sinds 1 januari de regels voor loondoorbetaling bij ziekte veranderd. En op 1 juli verviel ook nog het overgangsrecht van de Wet werk en Zekerheid, wat betekent dat de uitgebreide fasensystemen voor AOW’ers in de cao van ABU en NBBU niet langer gelden.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 31 May 2016
cao overtredingen

Ieder jaar wordt er door de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) onderzoek gedaan naar de meest voorkomende cao-overtredingen. In deze top 10 worden zowel overtredingen van de ABU-cao als van de NBBU-cao verwerkt. Wat waren vorig jaar de meest voorkomende overtredingen? En hoe hadden deze overtredingen voorkomen kunnen worden?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 10 May 2016

Op 1 juli 2016 zet Europa een grote stap vooruit op het gebied van elektronisch werken. Op die datum verandert namelijk de wetgeving omtrent de digitale handtekening in de Europese verordening eIDAS. De verordening bestaat eigenlijk al sinds 23 juli 2014, maar moet op 1 juli aanstaande in alle Europese lidstaten geïmplementeerd zijn. eIDAS heeft vooral impact op bedrijven die veel digitaal zaken doen. Een positieve invloed, want het stimuleert het bedrijfsleven om digitaal met elkaar te werken en te communiceren. Elektronische transacties worden namelijk eenvoudiger gemaakt. De key-driver van eIDAS is dan ook ‘to support a more mobile, agile and e-enabled workflow so European trade can florish’.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 19 April 2016

In de vorige blogpost in deze blogreeks is aandacht geschonken aan de gevolgen van de onlangs ingevoerde meldplicht datalekken voor de flexbranche. Daarbij gaat het vooral over hoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en wat te doen als het misgaat. In dit artikel ga ik verder in op welke gegevens verwerkt mogen worden en voor hoe lang deze opgeslagen mogen worden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt strenge eisen aan het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Deze verplichtingen bestaan al sinds geruime tijd, maar door de invoering van de uitgebreide boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de gevolgen van overtredingen van deze wet sinds 1 januari 2016 aanzienlijk zwaarder. De hoogste tijd dus voor een opfrismoment, want weet u nog hoe het zat? In deze blog zullen de omgang met het identiteitsbewijs, BSN en loonbeslagen de revue passeren. Natuurlijk vergeten we ook de omgang met de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens (waar een strenger regime voor geldt) niet. Deze bijzondere gegevens – denk aan iemands levensovertuiging, ras, gezondheid of strafrechtelijke gegevens – zullen in de volgende en tevens laatste blog in deze privacyreeks aan bod komen.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 6 April 2016

Het fasensysteem voor uitzendkrachten: Heeft u het goed geregeld? Uitzendkrachten die langere tijd via uw uitzendbureau werken, bouwen steeds meer zekerheid op. Via verschillende uitzendfasen die elkaar na verloop van tijd opvolgen, krijgt de flexkracht steeds meer mogelijkheden voor de toekomst. Het fasensysteem geldt voor alle flexkrachten die onder de ABU- (fasen A, B en C) of NBBU-cao (fasen 1, 2, 3 en 4) vallen en biedt zowel deze flexkrachten als uw inleners optimale helderheid en een grote mate van houvast. Fase A staat ongeveer gelijk aan fase 1 en 2, fase B aan fase 3 en fase C aan fase 4.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 22 February 2016

Deze blog is inmiddels geupdate: Bekijk de nieuwe blog   Sinds 30 maart vorig jaar bent u verplicht om al vanaf de eerste werkdag van een flexkracht de inlenersbeloning toe te passen. Daarbij is de beloning gebaseerd op de cao bij de inlener. Maar, dat u de cao van een bepaalde inlener volgt, betekent niet automatisch dat u ook alle voorwaarden uit die cao op uw flexkrachten toepast. De inlenersbeloning richt zich namelijk op de beloning die de flexkracht krijgt voor het werk dat hij of zij uitvoert.   Kennis van uw inleners-cao Kent u de cao’s van al uw inleners op uw duimpje? En hoeveel tijd kost het u iedere keer weer om op de hoogte te blijven van wijzigingen en nieuwe interpretaties? Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. Als flexorganisatie moet u namelijk de volgende punten uit het beloningssysteem van de inlener kunnen toepassen: 1. Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij de inlener). 2. De arbeidsduurverkorting die van toepassing is, in ATV-/ADV-dagen. 3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatige uren en ploegentoeslag. 4. Initiële loonsverhogingen, zoals bij die inlener … Continue reading Foutloos de inlenersbeloning ondersteunen, weet u hoe?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 15 February 2016

Als uitzend-, payroll- of detacheringsorganisatie verwerkt u grote hoeveelheden persoonsgegevens. Sinds de onderzoeken naar Randstad en Adecco stond de omgang met die persoonsgegevens al meer dan voorheen in de schijnwerpers. Door de recente wijzigingen van de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de gevolgen daarvan voor de flexbranche, neemt het belang van een goede bescherming van Persoonsgegevens nog verder toe. In deze eerste blog van de privacyreeks trappen we af met een aantal van deze recent doorgevoerde wetswijzigingen die ook voor uw organisatie de nodige gevolgen hebben.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 1 December 2015

Privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn in verschillende wettelijke regelingen vastgelegd. De belangrijkste en meest bekende is de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de instantie die namens de overheid toeziet op een juiste naleving van deze regels. Vanaf januari heeft deze organisatie niet alleen de taak om controles uit te voeren, maar ook de bevoegdheid om boetes op te leggen. En schrik niet, deze boetes kunnen oplopen tot wel tien procent van de omzet van de betreffende organisatie.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 26 October 2015

Het herstel op de arbeidsmarkt houdt aan. Zowel het aantal banen als het aantal vacatures nam de laatste twee kwartalen toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Flexkrachten zijn daarbij vaak de voorhoede van herstel. De economie trekt aan en bedrijven hebben meer mensen nodig, maar zijn nog wel voorzichtig in het aannemen van vast personeel. Het inhuren van flexkrachten is dan een goede oplossing.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 6 October 2015

“De focus ligt bij flexorganisaties veelal op return on investment. Ze investeren vooral in mensen die ze makkelijk kunnen plaatsen, omdat dat economisch voordelig is en het risico klein is. Tot nu toe lukte het om zonder te investeren in duurzame inzetbaarheid flexkrachten bij inleners te plaatsen, vooral omdat er veel aanbod is aan flexwerkers. Maar nu ontstaat er een war on talent”, aldus Guido Welter, voorheen innovatiemanager bij Randstad HR Solutions en sinds dit jaar eigenaar van InGuide, in een artikel op flexmarkt.nl. En die war on talent zien wij ook.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 3 August 2015

In de blogpost van vorige week gingen we al in op de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor uitzendorganisaties. Veel van die veranderingen in de aanpassing van flexbepalingen gelden ook voor payrollorganisaties. Maar, voor u als payroller gelden ook een paar unieke wijzigingen, waar u in deze blogpost meer over kunt lezen.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 28 July 2015

In de politiek, in de media, in de wandelgangen. De Wet werk en zekerheid is veelbesproken. Weet u wat er met deze nieuwe wet precies is veranderd voor uw uitzendorganisatie? Om te beginnen: in de Wet werk en zekerheid zijn drie onderdelen gebundeld, namelijk een aanpassing van flexbepalingen, een modernisering van het ontslagrecht en een wijziging van de WW.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 2 June 2015

Zoals u in ons vorige artikel al kon lezen, zijn de betrouwbaarheid en het juridische rechtsgevolg van de drie ‘smaakjes’ in digitale handtekeningen verschillend. In deze blogpost leggen wij u graag uit waar die verschillen in zitten.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 19 May 2015

Zoals we in ons vorige blogartikel al schreven vertellen wij u graag waarom wij zo enthousiast zijn over digitaal ondertekenen. Maar wat is dat nu precies, een digitale handtekening? Nou, een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een dergelijke handtekening bestaat uit digitale gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen drie soorten digitale handtekeningen. De verschillen tussen die drie zijn voor een leek zo klein, dat het gemakkelijk is om het spoor bijster te raken. Hieronder proberen wij de verschillen zo goed en helder mogelijk uit te leggen.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 28 April 2015

U herkent het vast. U ontvangt per e-mail een document dat u moet ondertekenen. Vaak is dit een Word-document of een PDF. Deze drukt u af en op de papieren afdruk zet u een natte handtekening. De papieren afdruk scant u in en slaat u vervolgens als PDF-bestand op. Deze PDF verstuurt u naar de persoon die uw handtekening nodig heeft. Of – nog arbeidsintensiever! – de papieren afdruk stuurt u per post naar de betreffende persoon. In dat geval kan het ook nog voorkomen dat u een kopie maakt van de papieren afdruk, om deze in een fysiek archief te bewaren. Al deze handelingen kosten behoorlijk wat tijd en – in het geval van posten – ook nog eens geld. Met een digitale handtekening kunnen deze handelingen achterwege blijven. Klinkt als muziek in uw oren, toch?

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 20 April 2015

Doordat wij bij veel flexorganisaties aan tafel zitten, zien wij regelmatig trends ontstaan. In deze blog gaan wij graag in op een paar van deze trends.

Lees meer

FLEX IMAGE
Akyla Akyla - 19 April 2015

Je ziet het steeds vaker: uitzend- en payrollbureaus die sterk inzetten op e-dienstverlening, zowel richting klanten als richting flexkrachten. En dat vinden wij eigenlijk heel logisch. Inloop is namelijk wel goed voor het persoonlijke contact met uw flexkrachten, dat zeker, maar het kost ook erg veel tijd. Dus waarom niet op afstand doen wat op afstand kan? Daarnaast helpt e-dienstverlening bij het terugdringen van de papierwinkel. Flexkrachten inschrijven, contracten laten ondertekenen, urenbriefjes invullen, loonstroken versturen, declaraties indienen, verlof- en verzuimregistratie regelen en nog veel meer: het kan tegenwoordig allemaal snel én gemakkelijk online (en dus papierloos!).

Lees meer

FLEX IMAGE
line IMAGE

Hoe kunnen we u helpen?

FLEX IMAGE

Vraag een online demo aan

Benieuwd naar wat onze software voor uw organisatie kan betekenen? Vraag een online demo aan en wij vertellen u graag meer!

Demo aanvragen

FLEX IMAGE

Stel een vraag

Heeft u vragen over onze software, de mogelijkheden voor uw organisatie of over ons bedrijf? Deze vragen beantwoorden wij graag!

Neem contact op

FLEX IMAGE

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de nieuwste blogposts, leuke nieuwtjes over Akyla en interessante weetjes over de software? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Nu aanmelden

We horen graag van u!
Heeft u vragen over onze software, de mogelijkheden voor uw organisatie of wilt u ons iets anders laten weten? We horen het graag. Maak gebruik van het formulier hiernaast en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Liever langskomen of telefonisch contact opnemen?
Bezoekadres
Het Eeftink 11-31
7541 WH ENSCHEDE
Postadres
Postbus 517
7500 AM ENSCHEDE
Algemene gegevens
(053) 483 75 38
info@akyla.nl